Om Svensk Byggtradition  

Vår främsta målsättning är att vi ska ha helt nöjda kunder som inte bara känner att dom får det dom vill ha utan till och med lite bättre. Vi samlar våra kunskaper och referenser ifrån tidigare jobb, en idébank som nästa kund kan plocka ifrån. Varför gör vi så? Som enskild kund kan det ibland vara svårt att se helheten i ett pågående projekt.  Med vår breddade kunskap och erfarenhet kan det vara skönt att som kund få nya infallsvinklar, någon som ser lösningen från ett helt annat perspektiv. Kunden har alltid en möjlighet att själv välja ut de idéer och tankar som känns mest komfortabla. Tillsammans brukar detta generera att lösningar växer fram och det som tidigare kanske var ett problem kan i slutänden bli till en inspirerande detalj som lyfter helheten i hela renoveringen, rummet, huset eller vad det kan tänkas vara.

En viktig komponent i ett fungerande boende är materialvalen. Vi handlar bara med kända fabrikat och  leverantörer som vi vet går att lita på. Olika material påverkas av tid, solljus, slitage, väder, vind och inte minst av varandra det är något som alltid måste tas i beaktning.  Att vi på Svensk byggtradition gärna arbetar med naturmaterial är självklart. Många av dagens konventionella byggmaterial har ofta en ”ersättare” som består av trä, kork, stål, sten eller lera som i många fall är både mer slitstark och estetiskt tilltalande. Dessutom innehåller det mindre oljor och giftiga ämnen som du som kund slipper vistas i . Självklart måste vi i många fall använda ”moderna” material men vi tycker att det alltid ska finnas en tanke och en frågeställning bakom beslutet innan man väljer att ta in detta i er boendemiljö.

Vi tror att med en öppen dialog från byggstart till slutbesiktning får man nöjdare kunder. Vi är alltid mån om kundens medvetenhet och delaktighet i projektet under hela byggtiden. I ett tidigt skede ser vi till att projektet är väl planerat och strukturerat. Det gäller allt från tider till kostnader, kontrakt utan överraskningar och löften som inte infrias. Detta tillsammans med hög kvalitet och lyhördhet vad kunden verkligen vill ha har vi sett som ett vinnande koncept.
Vi har en bred maskinpark med allt från containers till lastare och vagnar för transport av byggavfall, jordmassor och lyft på arbetsplatsen. Vi har egna byggställningar, laser och blandare. På så vis kan vi minska kundens kostnader samt dessutom få ett bättre flyt i vårt arbete.